Skip to main content

Nya Honda E-Clutch

Nyutvecklade Honda E-Clutch gör körningen bekvämare och roligare. Precis som med en vanlig quickshifter kan man växla utan koppling under färd, men med E-Clutch behöver man inte ens använda kopplingshandtaget när man kör iväg eller stannar. Snabbt, säkert och supersmidigt!

 

Aktiveras automatiskt

E-Clutch aktiveras automatiskt när du slår på tändningen och har växellådan i neutralt läge. En symbol tänds i displayen för att visa att E-clutch är aktiverat. Du känner också att kopplingshandtaget får mer fritt spel.

 

Start

Starta motorn och kontrollera att E-Clutch är aktiverat och växellådan i neutral. Lägg i 1:ans växel utan att använda kopplingen, ge gas och kör iväg.

 

Växla

Med E-Clutch växlar du helt utan att använda kopplingen. Du behöver inte ens släppa gasen. Faktum är att bibehållet gaspådrag ger mjukare växlingar, när du växlar upp.

 

Stanna

Du kan stanna utan att använda kopplingen. Om du stannar med 2:ans växel eller högre i, så bör du växla ner till 1:an innan du kör iväg. Detta visas i displayen. Att starta på högre växlar sliter på kopplingsdetaljerna och gör dessutom så att E-Clutch-systemet stängs av.

 

Tillfällig urkoppling av E-Clutch

Om kopplingen trycks in med växel i, åsidosätts E-Clutch tillfälligt. Detta visas genom att lampan i displayen släcks. Då växlar du som vanligt. När du sedan släpper kopplingen kommer systemet att reaktiveras efter några sekunder, och symbolen tänds i displayen igen.

 

 

 

Parkering

Om du har en växel i när tändningen stängs av, kan du koppla ur växeln genom att använda kopplingshandtaget på vanligt sätt. E-Clutch-systemet fungerar ej när tändningen är avslagen.

 

Modeller

CBR650R tillsammans med syskonmodellen CB650R är de första Honda-motorcyklarna med den nya tekniken Honda E-Clutch, som gör hojåkningen ännu roligare och bekvämare oavsett om man är nybörjare eller expert.Honda E-Clutch finns på följande modeller.